Konstitucija, Povelja i Vodič

Konstitucija

Svrha Konstitucije je predstaviti ciljeve Pokreta, definirati što je zajednica Vjera i svjetlo i opisati načine koordinacije na različitim razinama.

Ova se Konstitucija ne može odvojiti od Povelja vjere i svjetla koja joj prethodi i definira njezin duh.

Statuti Međunarodne udruge Vjera i svjetlo, koji u pravnom smislu određuju funkcioniranje Pokreta, u skladu su s Konstitucijom.

Konstitucija ne može odrediti sve aspekte života „Vjere i svjetla”. Kada se pojave sporna pitanja koja se tiču same suštine Vjere i svjetla, uloge članova ili postupanja nekog od koordinatora, prednost uvijek treba dati kolektivnome ispred individualnoga, demokratskom ispred autoritativnog ponašanja, jednakopravnosti ispred hijerarhije i zajedničkog ispred individualističkog rješavanja zadataka.

Dokumenti_pic_1

Svi članovi Vjere i svjetla imaju odgovornost produbljivati i obnavljati svoj poziv (svoje predanje) u življenju duhovnosti Povelje. Na njima je također i odgovornost neprestano obogaćivati život u zajednici, sudjelovati u organizacijskim aktivnostima i podupirati provinciju i međunarodnu obitelj.

Vjera i svjetlo je odgovorna za uspostavljanje i održavanje strukture koja će osigurati valjanu organizaciju i donošenje odluka kao i pružanje potpore svojim članovima i zajednicama u neprekidnom rastu i privrženost „najranjivijim“ članovima.

Svaka odgovornost u Vjeri i svjetlu je služenje. Služenje je temeljna dimenzija potrebna za njegovanje i promicanje iskonskih vrijednosti Vjere i svjetla te istovremeno za širenje našeg poslanja u svijetu.

Dokument-pdf

Konstitucija – pdf dokument

 KONSTITUCIJA

Povelja

Tri godine pripremanja. Bilo je to vrijeme zamaha na svim razinama: putovanje, smještaj, financije, zdravlje, osiguranje, liturgija, duhovno vodstvo… To je bilo i vrijeme mnogih suprotnosti. Izrečena su mnoga strahovanja, primjedbe, čak i suprotstavljanja. No, kritike su nam pomogle da poboljšamo projekt. Natjerale su nas da sastavimo povelju za hodočašće:

“Hodočašće neće biti skup pojedinaca, to će biti okupljanje malih zajednica koje su po mjeri čovjeka, u srcu kojih će osoba s mentalnim hendikepom biti u potpunosti uključena: krenut ćemo na hodočašće i tamo odsjesti kao zajednica!”

“Pripreme će se odvijati u duhu bratskih susreta, međusobnog duhovnog dijeljenja i molitve.”

“Ovo hodočašće treba pomoći roditeljima da prihvate svoju kušnju i da otkriju cjelovitu osobu svoga djeteta, da ga vide u njegovom hendikepu kao Božje dijete koje je sposobno za istinski duhovni život, i koje, zapravo, nije nimalo hendikepirano u svojem odnosu prema Bogu.”

“Ovo hodočašće ne treba roditeljima donijeti krivu utjehu poticanjem iluzorne nade u ozdravljenje. Ono treba biti prilika, ne da budi nestvarne nade, niti da pruži nerealne kompenzacije, već da osobama s hendikepom, njihovim prijateljima i njihovim obiteljima donese istinsku nadu i duboku potporu u suočavanju s kušnjama i trpljenjima.”

Povelja - pdf dokument

Povelja – pdf dokument

POVELJA

 

 

 

 

Vodič

Ukoliko bi vam za rad u zajednici bilo korisno imati verziju Vodiča u pdf obliku, pošaljite upit na e-mail: vis.hrvatska@gmail.com.