Kontakti

BELIŠĆE

BETLEHEM – SV. JOSIPA RADNIKA
Neda Matković (neda.matkovic5@gmail.comdanijel.besenji@optinet.hr)

ČAKOVEC

SUNCE – FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. NIKOLE
Rahela Buterin (rahela.kocila@gmail.com)

DONJI MIHOLJAC

SV. MIHAEL – SV. MIHAELA ARKANĐELA
Mario Miočić (mac.dm.cro@gmail.com)

ĐAKOVO

TRATINČICE MAJKE TEREZIJE – SVIH SVETIH
Tonka Odobašić (tonkaodobasic@gmail.com)

ĐURĐEVAC I KLOŠTAR PODRAVSKI

SV. JURAJ – SV. BENEDIKT
Dubravka Gazivoda Bali (dubravka.gb@gmail.com)

IVANKOVO

SV. IVAN KRSTITELJ
Mladen Perković (m.perkovic1967@gmail.com)

KOPRIVNICA

ANTUNOVI LJILJANI – SV. ANTUNA PADOVANSKOG
Dubravka Emeršić (dubravkaemersic@gmail.com)

KRK

SV. NIKOLA – SAMOSTAN FRANJEVACA TREĆOREDACA, GLAVOTOK
Božena Crnić (bozena.crncic@gmail.com)

OSIJEK

PLAMEN LJUBAVI – UZVIŠENJE SV. KRIŽA
Kristina Reba (kristina.reba@gmail.com)
RADOST – SV. ĆIRILA I METODA
Katica Štark (katica_stark@yahoo.co.uk)
ZRNO GORUŠICE – SV. JOSIP RADNIK
Franciška Nada Knežević (helena.mrkonjic@gmail.com)

OTOK

ŽIVI POTOČIĆ – SV. ANTUN PADOVANSKI
Martina Pandža (martina.sibalic@gmail.com)

SISAK

BETANIJA – KATEDRALNA ŽUPA SV. KRIŽA
Ivica Kovačić (kovacicivica004@gmail.com)

SLAVONSKI BROD

KAPLJICA DOBROTE – SVETI NIKOLA TAVELIĆ
Nikolina Barić (nikolina.baric26@gmail.com, kristina1985.sb@gmail.com)

VALPOVO

DVA SRCA – BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM
Gorana Bebeši (bgorana@gmail.com)

VIROVITICA

MARIJINE ISKRICE – SV. ROK
Maja Weiss (renicmaja@gmail.com)

VINKOVCI

MARIJINE ZVJEZDICE – SV. EUZEBIJA I POLIONA
Mirela Leko (mirelaleko1.8is@gmail.com)
SRCE SV. VINKA PALLOTTIJA
Ana Ferbežar (ana.ferbezar@gmail.com)
Tomislav Andrić (tomislav.andric87@gmail.com)
PRESVETO SRCE ISUSOVO
Marija Kubica Oračić (kubica.oracic@gmail.com)

VUKOVAR

LAĐICA – SV. FILIPA I JAKOVA
Marija Turkalj (Ljubica Harhaj – ljupka.h@gmail.com)

ZADAR

EMANUEL – PRESVETO SRCE ISUSOVO
Tatjana Čevizović (tatjana.cevizovic21@gmail.com)

ZAGREB

BETLEHEM – MAJKE BOŽJE LURDSKE
Marija Šarić (mikasaric03@gmail.com)
KRIJESNICE – UZVIŠENJE SV. KRIŽA
Dubravka Pleša (dubravkaplesa79@gmail.com)
SV. JERONIM
Marika Coupe (marikica@yahoo.com)
SV. LEOPOLD B. MANDIĆ
Maja Krčelić (maja.krcelic32@gmail.com)

ŽUPANJA

NOA – MUČENIŠTVA SV. IVANA KRSTITELJA
Lidija i Zoran Zadro (zzadro555@gmail.com)

Zajednica u probaciji

MARIJA BISTRICA
Valentina Kovačićek (valentina.kovacicek@gmail.com)

MEĐUGORJE (BIH) – MUČENIŠTVA SV. IVANA KRSTITELJA
Paula Tomić (gospina.skola@gmail.com)

POŽEGA
Katarina Paulić (katarina.poleto@gmail.com)

SUBOTICA (SRBIJA)
Zorica Svirčev (zokasvircev78@gmail.com)

Provincijska koordinatorica

Dijana Stanić (dija.stanic40@gmail.com)

Duhovnici zajednice

Provincijski duhovnik Vlč. Robert Jugović (robert.juga@yahoo.com)

Pomoćni provincijski duhovnik o. Srećko Rimac

Provincijski tim

Provincijska blagajnica Dražana Krajinović (drazanakrajinovic@gmail.com)

Zvonimir Vnučec (zvonimir.vnucec0210@gmail.com)

Provincijski do-koordinatori

Milica Renić (milica.renic@gmail.com)

Zrinka Zubić (zrinka.zubic@gmail.com)

Lidija i Zoran Zadro (zzadro555@gmail.com)

Kristina Reba (kristina.reba@gmail.com)

Tihomila Viljetić (tihomila4@gmail.com)

Web stranicu uređuje

Martina Miholić (vis.hrvatska@gmail.com)